Centrum podpory přírodovědného vzdělávání

Webové stránky výzkumného centra: https://cppv.ujep.cz/

Kontakt

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV)
Místnost: areál Za Válcovnou, CBEO, ZV-205
Telefon:
+420 475 283 630

Centrum podpory přírodovědného vzdělávaní (CPPV) vzniklo 1. 3. 2020 jako osmá součást Přírodovědecké fakulty UJEP. CPPV vzniklo jako odpověď na narůstající problémy související s didaktikou přírodovědných předmětů.

Cílem CPPV je podpora aktivit fakulty směřujících k výchově budoucích učitelů biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky a matematiky. Dalším z cílů je propagace těchto oborů směrem k veřejnosti a k středním školám v ústeckém regionu. Situace je v ústeckém, ale i v dalších regionech,  s učiteli přírodovědných předmětů nepříznivá. Počet učitelů uvedených předmětů je nízký a dochází k tomu, že tyhle předměty jsou vyučovány neaprobovanými učiteli. CPPV by mělo mít důležitou úlohu při nápravě uvedeného stavu.

Akademičtí pracovníci centra budou zabezpečovat výuku stěžejních didaktických předmětů zaměřených na rozvoj teoretických a praktických dovedností budoucího učitele / učitelky.

CPPV bude financováno z podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro vzdělávání budoucích učitelů na nepedagogických fakultách.

Mezi aktuální úkoly CPPV patří:

  • příprava návrhů projektů se zaměřením na výzkum v oblasti didaktiky přírodovědných předmětů,
  • uspořádání oborových seminářů pro učitele přírodovědných předmětů,
  • komunikace se zástupci fakultních škol a reflektování jejich návrhů při práci CPPV,
  • protože je CPPV novým pracovištěm, lze jeho rozvoje a celkového pozitivního efektu dosáhnout pouze neustálou komunikací mezi členy centra, na základě toho se bude definováno i výzkumné i pedagogické zaměření CPPV,
  • seznam úkolů CPPV se bude vyvíjet též na základě komunikace s fakultními školami a také aktuálními požadavky na současný stav výzkumu v oblasti didaktik přírodovědných předmětů.

Členové CPPV

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. (vedoucí CPPV) – didaktika biologie
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (zástupkyně vedoucího CPPV) – didaktika fyziky
RNDr. Jiří Králík, Ph.D. – didaktika fyziky
RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. – didaktika informatiky
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. – didaktika matematiky
Mgr. & Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. – didaktika geografie
RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. – didaktika chemie