Centrum podpory přírodovědného vzdělávání

Webové stránky centra: https://cppv.ujep.cz/

Kontakt

doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV)
Místnost: ZV-204
Telefon:
 +420 723 550 524

Centrum podpory přírodovědného vzdělávaní (CPPV) vzniklo 1. 3. 2020 jako osmá součást Přírodovědecké fakulty UJEP. Založení CPPV bylo iniciováno potřebou mezioborové spolupráce v oblasti didaktik přírodovědných předmětů a společné komunikace problémů a potřeb základních a středních škol v ústeckém regionu.

Cílem Centra je podpora aktivit fakulty směřujících k podpoře přírodovědného vzdělávání, přípravě budoucích učitelů biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky a matematiky a propagaci těchto oborů směrem k veřejnosti a školám v ústeckém regionu.

Akademičtí pracovníci Centra zabezpečují výuku didaktických předmětů, v nichž se zaměřují na rozvoj teoretických a praktických dovedností budoucích učitelů, a podílejí se na zajišťování a realizaci pedagogických praxí. K výuce využívají zázemí a moderní vybavení kateder, na kterých zároveň působí.

Dále řeší rozvojové a výzkumné projekty v oblasti didaktik přírodovědných předmětů, publikují v didakticky zaměřených časopisech, spolupracují na tvorbě učebnic a výukových materiálů pro základní i střední školy, pořádají oborové semináře pro žáky, studenty a učitele. Podílejí se na organizaci letních škol a oborových soutěží a olympiád. Komunikují se zástupci fakultních škol a dalšími aktéry vzdělávací politiky a aktivně působí v profesních organizacích zaměřených na problematiku přírodovědného vzdělávání.