Klíčové okamžiky fakulty

25. 11. 2004 – usnesení Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) o vzniku Ústavu přírodních věd (ÚPV)

1.–2. 2. 2005 – souhlasné stanovisko Akreditační komise Vlády ČR během zasedání v Pelhřimově s rozšířením akreditace vybraných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na UJEP a ÚPV (B1701 Fyzika, M1701 Fyzika, P1701 Fyzika, B1802 Aplikovaná informatika a B1301 Geografie). ÚPV dále zajišťoval výuku studentů Pedagogické fakulty ve většině přírodovědně zaměřených oborů studijních programů M7503 Učitelství pro ZŠ a M7504 Učitelství pro SŠ

1. 4. 2005 – vznik Ústavu přírodních věd, k tomuto datu přešly na tuto nově vzniklou součást UJEP katedry biologie, fyziky, geografie, chemie a informatiky z Pedagogické fakulty

14. 9. 2005 – souhlasné stanovisko Akreditační komise Vlády ČR během zasedání v Havlíčkově Brodě ke vzniku Přírodovědecké fakulty (PřF)

1. 10. 2005 – vznik katedry matematiky v rámci ÚPV, na niž přešla část pracovníků z katedry matematiky Pedagogické fakulty

4. 11. 2005 – slavnostní založení Přírodovědecké fakulty UJEP, jejím vedením byl pověřen doc. Stanislav Novák

10. 10. 2006 – na zasedání Akademického senátu PřF UJEP byl kandidátem pro jmenování děkanem zvolen jediný kandidát, doc. Stanislav Novák, který byl následně do této funkce jmenován rektorem UJEP pro období 2006–2010

29. 10. 2010 – na zasedání Akademického senátu PřF UJEP byl kandidátem pro jmenování děkanem zvolen jediný kandidát, doc. Jaroslav Pavlík, který byl následně do této funkce jmenován rektorkou UJEP pro období 2010–2014

23. 7. až říjen 2013 – demolice pavilonu A bývalého areálu nemocnice

10. 9. 2014 – na zasedání Akademického senátu PřF UJEP byl kandidátem pro jmenování děkanem zvolen jediný kandidát, doc. Jaroslav Pavlík, který byl následně do této funkce jmenován rektorem UJEP pro své druhé funkční období 2014–2018

16. 2. 2015 – byla vypsána architektonická soutěž na návrh stavby Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO)

20. 7. 2015 – zveřejněny výsledky architektonické soutěže na návrh stavby CPTO

6. 6. 2018 – na zasedání Akademického senátu PřF UJEP byl kandidátem pro jmenování děkanem zvolen jediný kandidát, doc. Michal Varady, který byl následně do této funkce jmenován rektorem UJEP pro období 2018–2022

29. 6. 2018 až 2. 6. 2020 – výstavba budovy CPTO (od položení základního kamene po dokončení kolaudace)

1. 3. 2020 – vznik osmé fakultní součásti, Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV)

1. 7. 2020 – změna adresy sídla PřF (České mládeže 8 => Pasteurova 15)

1. 1. 2022 – vznik Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) jako pokračovatele Ústeckého materiálového centra a oddělení biotechnologií katedry biologie

8. 6. 2022 – na zasedání Akademického senátu PřF UJEP byl kandidátem pro jmenování děkanem zvolen jediný kandidát, doc. Michal Varady, který byl následně do této funkce jmenován rektorem UJEP pro své druhé funkční období 2022–2026

14. 12. 2022 – historicky první udílení cen děkana studentům nebo čerstvým absolventům fakulty za
vynikající výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce z hlediska originality, vědecké hodnoty nebo vzdělávacích a popularizačních přístupů a aktivit


Odkaz na původní webové stránky fakulty, používané do roku 2019.