Vnitřní předpisy – neplatné

Platné | Neplatné

Statut Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a účinný od 19. 6. 2012)

Volební a jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od roku 2012)

Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 27. 9. 2006)

Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 27. 9. 2006)

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech PřF UJEP
(platný 8. 9. 2010 a účinný od 13. 9. 2010)

Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech PřF UJEP
(platný od 4. 5. 2011, resp. 26. 3. 2014 a účinný od 12. 9. 2011, resp. 1. 4. 2014)

Studijní a zkušební řád bakalářských a magisterských studijních programů UJEP (anglická verze)
(schválený 7. 9. 2020, účinný od 1. 10. 2020)

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 25. 4. 2007)

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný od 4. 5. 2011 a učinný od 12. 9. 2011)

Rigorózní řád Přírodovědecké fakulty UJEP
(platný a učinný od 25. 4. 2017)

Stipendijní řád Přírodovědecké fakulty UJEP (anglická verze)
(platný od 28. 11. 2018, účinný od 1. 2. 2019)