Aktuality z výzkumu

30.11.2020

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu ŽP (NanoEnviCz)

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz) Druh projektu/dotační titul: MŠMT Číslo projektu: LM2015073 Řešitelé: PřF a FŽP UJEP (UJEP – čl...

5.11.2020

Venkov 3.0

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech Druh projektu/dotační titul: Technologická agentura České republiky, Program Éta Č...

27.10.2020

Vývoj mikrofluidních systémů

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Vývoj mikrofluidních systémů ke specializovaným buněčným kultivacím a testování biologických účinků aktivních látek Druh projektu/dotační titul: SGS Číslo projektu: UJEP-SGS-2020-53-006-3 Řešitelé:...

7.10.2020

Úspěch atlasů v celostátní soutěži Mapa roku

Máme radost, že Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, na němž se autorsky podíleli naši akademici z katedry geografie v rámci spolupráce s Historickým ústavem AV ČR a ČVUT v Praze, i nadále sbírá vavříny. Po ocenění v podobě C...

21.9.2020

Lokální konflikty o využití území v polyracionální aréně

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Povaha a dynamika lokálních konfliktů o využití území v polyracionální aréně Druh projektu/dotační titul: Grantová agentura ČR Číslo projektu: 20–11782S Řešitel/é: hlavní řešitel doc. Mgr. Pavel Ra...

25.8.2020

Workshop v rámci projektu FloraLith

Dne 30. 9. 2020 se v Altenbergu bude konat workshop Péče o agrární valy a biotopy, vzniklé historickou hornickou činností v Krušných horách v rámci projektu FloraLith. Pozvánka