YouTube: Přeshraniční projekty transferu technologií

V rámci našeho YouTube kanálu představujeme další výzkumné projekty, lidi a infrastrukturu na Přírodovědecké fakultě UJEP.

Nejnovější video:

Science UJEP #05 Přeshraniční projekty transferu technologií

Staňte se odběrateli našeho YouTube kanálu.

#ScienceUJEP