Aktuality z výzkumu

7.7.2020

TRANS3Net

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: TRANS3Net Druh projektu/dotační titul: Interreg Central Europe Číslo projektu: CE258 Řešitel:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc., Ing. Petr Lauterbach, Ing. Kateřina Rašková a kol. Roky řešení: ...

1.7.2020

Zábavou k odbornému vzdělávání

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání Druh projektu/dotační titul: OP V...

16.6.2020

Nanomedicína v léčbě rakoviny – from the bench to the bedside

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside / Nanomedicína v léčbě rakoviny – z laboratoře k pacientům (NANO2CLINIC) Druh projektu/dotační titul: COSTČíslo projektu: CA17140Řešitel/é: Dr. Do...

25.5.2020

Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Agents of change in old industrial regions in Europe (Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy) Druh projektu/dotační titul: Volkswagen Stiftung Řešitel/é: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Mg...

11.5.2020

Partnerství v Národním centru průmyslu 4.0

Na sklonku dubna byla naše univerzita, díky katedře informatiky, přijata mezi partnery Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, moderního vědecko-výzkumného ústavu Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) v rámci Národního ...