Nový projekt Pro-NanoEnviCz III posílí výzkumnou základnu UJEP pro nanotechnologie

Přírodovědecká fakulta UJEP je partnerem projektu Pro-NanoEnviCz III.

Nový projekt Pro-NanoEnviCz III posílí výzkumnou základnu UJEP pro nanotechnologie. UJEP jako člen konsorcia Velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz – Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost je též UJEP partnerem nového investičního projektu Pro-NanoEnviCz III, jehož cílem je upgrade a modernizace přístrojové základny, která posílí výzkumný potenciál VVI NanoEnviCz, a zajistí tím úspěšné plnění vědeckých cílů v oblasti nových nanomateriálů a nanotechnologií pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost.

Díky projektu Pro-NanoEnviCz III bude na PřF UJEP instalována nová unikátní aparatura XPS spektroskopie pro detailní mapování povrchové chemie nanovrstev a nanopovrchů. Rozšíření portfolia experimentálních technik povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb a udržení jejich vysoké úrovně i konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku.

Členy konsorcia velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz jsou: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (koordinátor), Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., Technická univerzita v Liberci, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. a Univerzita Palackého v Olomouci.

#scienceUJEP