Aktuality z výzkumu

28.7.2021

Projekt FloraLith – výsledky

Projekt FloraLith - Ochrana a zachování vybraných biotopů vzniklých (historickou) hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor (s registračním číslem 100315445) byl realizován v období 13. 2. 2017 – 30. 6. 2021 v rámci programu INTERREG VA ...

30.6.2021

YouTube: Datová analýza a prediktivní modelování

V rámci našeho YouTube kanálu představujeme další výzkumné projekty, lidi a infrastrukturu na Přírodovědecké fakultě UJEP. Nejnovější video: Science UJEP #07 - Datová analýza a prediktivní modelování Staňte se odběrateli našeho YouT...

21.5.2021

YouTube: Přeshraniční projekty transferu technologií

V rámci našeho YouTube kanálu představujeme další výzkumné projekty, lidi a infrastrukturu na Přírodovědecké fakultě UJEP. Nejnovější video: Science UJEP #05 Přeshraniční projekty transferu technologií Staňte se odběrateli našeho Yo...

20.5.2021

Konference ANPC v Praze

Katedra fyziky vás srdečně zve k účasti na mezinárodní konferenci o aplikované jaderné fyzice ANPC (Applied Nuclear Physics Conference), která se bude konat s podporou PřF UJEP. Mezi hlavní organizátory konference patří i pracovníci katedry fyziky PřF ...

10.5.2021

Webový portál Český historický atlas spuštěn

Na začátku května byl zdarma zpřístupněn interaktivní webový portál Český historický atlas věnovaný českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech od středověku do současnosti. Portál je jedním z řady výstupů stejnojmenného projektu His...