Aktuality z výzkumu

30.1.2020

Studium toxicity a biologické aktivity nanočástic

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Studium toxicity a biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo biologickém modelu Druh projektu/dotační titul: SGS Číslo projektu: UJEP-SGS-2018-53-005-3 Řešitel/...

30.1.2020

U21 – Kvalitní infrastruktura

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: U21 - Kvalitní infrastruktura Druh projektu/dotační titul: MŠMT Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 Řešitel/é: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (řešitel za PřF), Mgr. Jan Malý, Ph.D. ...

14.1.2020

Studentská vědecká konference 2020

Zveme Vás na Studentskou vědeckou konferenci 2020, na které budou prezentovány výsledky projektů SGS UJEP za rok 2019. Konference proběhne ve dnech 3. 2. - 5. 2. 2020 v MFC 01.32 - fialový sál a je rozdělena do tří sekcí (humanitní, behaviorální a d...

8.1.2020

Nejen odbornými články živ je přírodovědec

Důkazem, že nejen odbornými články živ je přírodovědec, je publikační činnost našich akademiků v uplynulém roce. Příkladem mohou být knižní publikace, na nichž se v loňském roce podíleli geografové z katedry geografie. Jak ukazují dále uvedené titul...

17.12.2019

Funkcionalizace nanovlákenné struktury

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Funkcionalizace nanovlákenné struktury Druh projektu/dotační titul: MPO OPPIK Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271 Řešitel/é: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Roky řešení: 2018-2020 Popis: Proje...

10.12.2019

Studentská grantová soutěž UJEP – výzva pro rok 2020

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 5/2018 výběrové řízení v rámci Studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studi...