Aktuality z výzkumu

27.11.2019

Nové podpořené projekty GAČR na PřF UJEP

S potěšením oznamujeme, že v roce 2020 bude na Přírodovědecké fakultě zahájeno řešení celkem pěti nových projektů Grantové agentury České republiky (GAČR) a všechny projekty budou řešeny po dobu tří let! GAČR ke dni 25. 11. 2019 ukončila hodnocení n...

27.11.2019

FloraLith

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: FloraLith - Ochrana a zachování vybraných biotopů, vzniklých [historickou] hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor Řešitel/é: garant projektu doc. RNDr. Karel Kubát, CSc., RNDr. Iv...

14.11.2019

Testování nanonosičů in vivo

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému Druh projektu/dotační titul: SGS Číslo projektu: UJEP-SGS-2...