Hledáme partnery pro aplikovaný výzkum nanovlákenných textilií

Hledáme partnery pro projekty aplikovaného výzkumu v oblasti vývoje funkčních nanovlákenných textilií, konkrétně pro chemické modifikace nanovlákenných textilií se specifickými funkcemi:

  • ochranné bariérové textilie, které mikroorganismy nejen zachycují, ale také zničí (využitelné ve zdravotnictví),
  • ochranné bariérové textilie, které rozkládají toxické látky včetně těch obtížně degradovatelných, jako jsou pesticidy, nervové plyny apod. (využitelné v chemických provozech a provozech pracujících s těmito látkami),
  • nanoporézní membrány pro záchyt a separaci pyrolýzních plynů.

Testování povrchové chemie XPS analýzou, testování stability nanokompozitu nanovlákno/aditiva a testování funkčností nanovlákenných materiálů provádíme přímo na UJEP.

Problematikou chemické modifikace nanovlákenných materiálů se zabýváme od roku 2013, v rámci tohoto tématu jsme řešili dva projekty OP PIK spolu s NANOVIÍ Litvínov s.r.o. a jeden projekt ministerstva zdravotnictví. V této oblasti jsme majiteli a spolumajiteli dvou patentů a jednoho užitného vzoru a ověřené technologie. V roce 2018 jsme na UJEP vybudovali nanovlákennou laboratoř, pro niž jsme pořídili zařízení pro laboratorní jehlové zvláknění firmy s klimatizační komorou InoCure. Toto vybavení je využíváno pro nanovlákenné materiály pro medicínské aplikace, jelikož vytváří vzorky malých rozměrů.

Protože naše spolupráce s Nanovií skončila faktickým zánikem této firmy, hledáme průmyslového partnera a projekt, který by nám umožnil zúročit naše několikaleté zkušenosti a především získat další výkonnější zvlákňující zařízení. Uvažujeme o Nanospideru z Elmarca, resp. AC spinningu.

Nabízíme spolupráci formou smluvního výzkumu ve vývoj technologií ve výše zmíněných oblastech. Pro další rozvoj technologie potřebujeme získat na UJEP zvlákňující zařízení na principu “wire spinning, resp. AC spinning”  s vyšší výkonností, než je jednoduché jehlové zvláknění. Hledáme partnery pro projekty aplikovaného výzkumu, do kterého máme v úmyslu zapojit i studenty.

Kontakt: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.; Pavla.Capkova@ujep.cz ; tel: 773 93 45 48