Partnerství v Národním centru průmyslu 4.0

Na sklonku dubna byla naše univerzita, díky katedře informatiky, přijata mezi partnery Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, moderního vědecko-výzkumného ústavu Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) v rámci Národního centra Průmyslu 4.0 (NCP4.0).

Tento institut propojuje přední nositele inovací z řad univerzit (mj. ČVUT, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, Západočeská univerzita), firem (jak renomovaných mezinárodních jako např. Eaton, Škoda Auto a.s., Siemens, Rockwell Automation, tak i inovativních startupových jako např. Magik Eye, Factorio Solutions, Pocket Virtuality) a dalších organizací, jejichž cílem je společně přispět k rozvoji průmyslu. Konkrétně je cílem přenést technologie z akademické sféry do praxe. Máme tak reálnou možnost ovlivňovat rozvoj Průmyslu 4.0 v Česku a implementovat své technologie v rámci testbedu NCP4.0.

Centrum bylo založeno v roce 2017 profesorem Vladimírem Maříkem, členem Vědecké rady naší fakulty, a dalšími průkopníky Průmyslu 4.0 a je součástí CIIRC ČVUT. Důležitou součástí NCP4.0 je infrastruktura Testbedu pro Průmysl 4.0. Oblast odborného zájmu je široká: zahrnuje umělou inteligenci, robotiku, automatické řízení a optimalizaci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, automatické rozhodování, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení pro občany.