Přírodověda se zapojila do hackathonu Hack the Crisis

Koronavirus postavil akademickou obec do pozoru. Od respirátorů z 3D tiskáren po ochranné masky ze šnorchlů, vědci srší originálními nápady a to, co by jindy trvalo roky, je díky jejich ohromnému úsilí otázkou týdnů.

CzechInvest společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustily v dubnu virtuální hackathon s označením Hack the Crisis, jehož cílem je podpořit a sjednotit aktivity vedoucí k boji nebo zmírnění dopadů pandemie koronaviru v Česku. Hackathon propojuje firmy, státní i soukromé instituce a jejich experty v dané oblasti, ve snaze uvést zásadní poznatky, co nejdříve do praxe. Přírodovědecká fakulta UJEP poskytla svoje kapacity a vysoce kvalifikované vědeckovýzkumné zázemí infrastruktury NanoEnvi.cz pro odborný servis dalším vědeckým i soukromým subjektům zapojeným do akce.

Týmům z akademických pracovišť i korporátní sféry přírodovědecká fakulta nabízí laboratorní technologie přípravy funkčních nanovlákenných materiálů chemicky modifikovaných pro specifické funkce, zejména antimikrobiální, ale i přípravu dalších typů ochranných bariérových textilií proti nebezpečným chemikáliím, včetně jejich charakterizace (analýza povrchové chemie, ověření přítomnosti aditiv na povrchu), testování na antimikrobiální aktivitu a vzdušnou propustnost i biokompatibilitu.

Fakulta nabízí také podporu poskytnutím služeb v oblasti komplexních analýz povrchů materiálů (včetně nanomateriálů metodami XRD, XPS, AES, atd.) a možnosti plazmových úprav a funkcionalizací povrchů. Naše vědecká pracoviště disponují přístroji pro pokročilou mikroskopii (elektronová, AFM, fluorescenční apod.), 3D tiskárnou EnvisionTEC a přístrojovým zázemím pro litografické a mikroabrazivními technologie.

Hackathon realizuje tým Spojujeme Česko, složený ze zástupců ministerstev, státních agentur, firem, oborových asociací a sdružení, akademické sféry, tedy všech, kteří jakýmkoliv způsobem bojují nebo chtějí pomoc s bojem proti onemocnění Covid-19. Další informace naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Další informace na webu hackathonu