Aktuality z výzkumu

4.7.2019

U21 – Centrum biologických a environmentálních oborů (CBEO)

Druh projektu/dotační titul: MŠMT – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495 Řešitel/é: ing. Petr Lauterbach Roky řešení: 2017–2019 Popis: Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury ...

9.6.2019

Přeshraniční projekt Trans3Net bude zakončen konferencí

Vážení podporovatelé transferu, srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci k projektu TRANS³Net (TRANS³Net: Zvýšení učinnosti znalostí a transferu technologií pomocí přeshraniční sítě podporovatelů transferu), která se koná 18. 6. 2019 od 10 hodin v h...

3.6.2019

PřF a FŽP UJEP se účastní tří dní plných vědy

Na pátém ročníku Veletrhu vědy, který se uskuteční od 6. do 8. června 2019 v PVA EXPO Praha se představí více než 100 vystavovatelů. Akci doplní dvacítka přednášek, panelových diskusí a science show. Významní čeští odborníci se letos sejdou nad tématy,...

23.4.2019

Domestikace – jak to bylo?

Doc. Eva Jozífková z katedry biologie PřF a studentka  Bára Suchá se rozhodly  prověřit, jak probíhal proces domestikace. Přesněji,jak si lidé vybírali zvířata podle zbarvení.A zvou všechny k vyplnění netradičního dotazníku. Noe může jedno zvíře zachrá...

5.3.2019

Výstupy workshopu „Nové materiály a technologie pro praxi“

Dne 20. 2. 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnil neformální workshop pro propojení akademické a aplikační sféry s názvem "Nové materiály a technologie pro praxi". Hlavními organizátory byla Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Krajská hospodářská k...

7.2.2019

Inovační burza Nové materiály a technologie pro praxi

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod záštitou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pořádají neformální workshop, který má za cíl představit a nabídnout smluvní výzkum a společné projekty výzk...