Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě:

Druh projektu/dotační titul: TA ČR výzvy ÉTA 2
Číslo projektu: TL020001143
Řešitel/é za UJEP: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D., RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D., Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D.
Roky řešení: 2019–2022
Popis: Cílem projektu je efektivní implementace didaktických pomůcek k rozvoji mapových dovedností do současné struktury českého geografického vzdělávání v rámci tříd druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia, konkrétně: (1) diskutovat prostřednictvím platformy učitelů, vydavatelů, kartografů a dalších autorů školních kartografických děl možnosti rozšíření inovace v podobě speciálního školního atlasu pro tuto věkovou kategorii, (2) otestovat ve školní praxi nově vzniklý žákovský atlas a na něj vázané didaktické pomůcky, zejména pracovní sešit, (3) navrhnout a realizovat další didaktickou pomůcku, tj. příručku učitele a (4) otestovat ve školní praxi tento unikátní systém 3 didaktických pomůcek a zhodnotit jeho další možnosti a přínos.

Participující instituce: Katedra geografie (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Kartografie Praha, a. s.

Instituce aplikačních garantů: Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592; Gymnázium Kadaň

Více informací: https://skolnimapy.cz/titul-zakovsky-atlas-projekttacr/ a http://jackdaniel.cz/atlas/