Nově podpořené projekty GAČR na PřF UJEP – zahájení od roku 2022

S potěšením oznamujeme, že v roce 2022 bude na Přírodovědecké fakultě zahájeno řešení celkem tří nových projektů Grantové agentury České republiky (GAČR) a všechny projekty budou řešeny po dobu tří let!

GAČR ke dni 6. 12. 2021 ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu a rozhodla o poskytnutí podpory pro následující grantové projekty (PřF UJEP v roli spoluřešitelské instituce):

1) Vodné směsi se solemi při extrémních podmínkách – přesné experimenty, molekulární simulace a modelování (prof. RNDr. Ivo Nezbeda DrSc., katedra chemie), komise: technické vědy

2) Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu (doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., katedra geografie), komise: vědy o neživé přírodě

3) Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacích (Mgr. Jan Malý Ph.D., katedra biologie), komise: technické vědy

Gratulujeme a přejeme úspěšné bádání!