Konference ANPC v Praze

Katedra fyziky vás srdečně zve k účasti na mezinárodní konferenci o aplikované jaderné fyzice ANPC (Applied Nuclear Physics Conference), která se bude konat s podporou PřF UJEP. Mezi hlavní organizátory konference patří i pracovníci katedry fyziky PřF UJEP a své vědecké výsledky budou prezentovat i naši studenti.

Konference by se měla konat od 12. do 17. září 2021 v Praze. Byly aktualizovány termíny. Uzávěrka abstraktů je posunuta na 31. května, uzávěrka oznámení o přijetí abstraktu na 30. června, uzávěrka včasných registrací na 30. července.

Pořadatelé doufají, že vakcíny přinesou novou naději a umožní opět se setkat tváří v tvář. Zvaní řečníci patří mezi přední světové vědce v oboru aplikací v medicíně, environmentálních vědách, nanotechnologiích, kosmických technologiích atd.

ANPC je pořádána sekcí jaderné fyziky (NPD) Evropské fyzikální společnosti (EPS), hlavním organizátorem letošního pražského ročníku je Ústav jaderné fyziky AV ČR.

Podrobnosti ke konferenci