PřF UJEP ve spolupráci s AV ČR uspořádá mezinárodní konferenci

Kdo nechce vědecky zahálet ani v létě, má možnost se ve dnech 20.-24. července 2020 v Praze zúčastnit 11. ročníku mezinárodní konference “Liquid Matter 2020”. Tuto konferenci bude tentokrát pořádat Akademie věd ČR společně s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to pod záštitou European Physical Society. Místem setkání se před Prahou stala taková města jako Lyon, Utrecht, Vídeň či Lisabon.

Cílem konference je posoudit nedávný pokrok v experimentálních, teoretických a aplikovaných studiích týkajících se kapalin, shromáždit výzkumné pracovníky z celého světa, kteří pracují v oblasti fyziky a chemie kapalin, jakož i v několika úzce souvisejících oblastech, jako jsou měkká kondenzovaná hmota a biofyzika.

Více informací včetně výzvy k podávání příspěvků na tuto mezinárodní konferenci naleznete na webu akce.