Funkcionalizace nanovlákenné struktury

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Funkcionalizace nanovlákenné struktury

Druh projektu/dotační titul: MPO OPPIK
Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271
Řešitel/é:
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Roky řešení: 2018-2020
Popis: Projekt je zaměřen vývoj funkcionalizovaných materiálu vhodných pro krytí ran.  Materiály zajistí řízené uvolňování léčiv – analgetik, antibiotik, nebo aditivaci biologicky aktivních látek např. enzymů. Projekt navazuje na předchozí aktivity žadatele a spolupracující VaV organizace v oblasti vývoje materiálů na krytí ran. Projekt využívá nové postupy přípravy nanovlákenných struktur obsahujících modifikovaný chitosan. Tato technologie je předmětem patentu CZ 307059.