Aktuality spolupráce

5.8.2019

Letní škola matematiky a fyziky 2019

Již po jednadvacáté se v polovině prázdnin koná Letní škola matematiky a fyziky, která zve nadané středoškolské studenty i žáky 2. stupně ZŠ,, kteří se nebojí objevovat a bádat, experimentovat či programovat. Letos se jich v Janově v Jizerských horách ...

24.7.2019

Aktivně spolupracujeme se školami

I v průběhu letních měsíců aktivně spolupracujeme se základními a středními školami. Pořádáme přednášky, letní školy, připravujeme školní olympiády i mnoho dalšího. Žáci základních a středních škol nejen z našeho regionu už si zvykli potkávat se s p...

21.6.2019

Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích fakultní školou

Novou, v pořadí již osmou fakultní školou naší fakulty se dnes stalo Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. Škola splnila všechna kritéria pro přiznání titulu fakultní školy, mj. má tři odborné učebny – biologie, chemie, fyziky a t...

20.4.2019

Intergrating ecosystem services into urban planning

Chceš se dozvědět více o konceptu ekosystémových služeb? A vyzkoušet si jejich hodnocení zaměřeném na tzv. zelenou infrastrukturu v urbánním prostředí na příkladu Děčína? A to vše v mezinárodním studentském týmu pod vedením zkušených vyučujících? Tak s...

14.2.2019

Aktuální výzvy programu ERASMUS+ jsou právě otevřeny

Vystřelte do zahraničí již tento rok!  Máte k tomu hned několik důvodů: aktuální nabídka destinací jednotlivých kateder je bohatá zkušenosti Vašich kolegů hovoří za vše, zeptejte se jich, jistě Vám rádi své zážitky sdělí těžko Vám někdo nab...

7.2.2019

Inovační burza Nové materiály a technologie pro praxi

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pod záštitou Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pořádají neformální workshop, který má za cíl představit a nabídnout smluvní výzkum a společné projekty výzk...