Aktuality spolupráce

1.10.2020

Veletrh učitelů hostila Přírodověda v CPTO

V úterý 29. září proběhl 3. ročník vzdělávacího veletrhu, určený zejména pro pedagogické pracovníky, zaměřený na biologii, chemii, fyziku, dále pak na čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Kromě prezentací vystavovatelů (např. Mindok, na...

25.8.2020

Workshop v rámci projektu FloraLith

Dne 30. 9. 2020 se v Altenbergu bude konat workshop Péče o agrární valy a biotopy, vzniklé historickou hornickou činností v Krušných horách v rámci projektu FloraLith. Pozvánka

21.8.2020

Letní zážitková biologie

Katedra biologie připravila v termínu 1.–4. září 2020 letní školu „Zážitková biologie“ v areálu katedry biologie Za Válcovnou 1000/8. Každý den (úterý až pátek) bude v nabídce zajímavý program, který rozhodně stojí za to! Vše je zdarma. Navíc je zajišt...

17.6.2020

Internacionalizace (nejen) na PřF

V posledním dvojčísle univerzitního časopisu Silverius ve svém úvodníku rektor UJEP doc. Martin Balej hodnotí jeden z indikátorů kvality vysokých škol. Tímto indikátorem je míra internacionalizace UJEP, resp. jejích součástí. Mezinárodní rozměr akti...

8.6.2020

Naše fakulta již měsíc zapojena do foldathonu (report)

Po vzoru fakulty životního prostředí se začátkem května i naše fakulta zapojila do Folding@home počítačových simulací, zaměřených na podporu vývoje léčiv pro onemocnění COVID-19, způsobené novým typem koronaviru  SARS-CoV-2. Jedná se o&...

25.5.2020

Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Agents of change in old industrial regions in Europe (Aktéři změny ve starých průmyslových regionech Evropy) Druh projektu/dotační titul: Volkswagen Stiftung Řešitel/é: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., Mg...

15.5.2020

Počítače dětem

V rámci nouzového stavu (vyhlášeného Vládou ČR z důvodu pandemie nemoci Covid-19) se katedra informatiky PřF UJEP ve spolupráci s dalšími katedrami zapojila do akce „Počítače dětem“ organizované nadačním fondem IT People. Dne 21. 4. proběhlo předání...

11.5.2020

Partnerství v Národním centru průmyslu 4.0

Na sklonku dubna byla naše univerzita, díky katedře informatiky, přijata mezi partnery Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, moderního vědecko-výzkumného ústavu Českého vysokého učení technického v Praze (CIIRC ČVUT) v rámci Národního ...