Přijeďte k nám, nebo si nás pozvěte k sobě!

Připravujeme pro vás každoroční pořad populárně-naučných i odborných přednášek pro středoškoláky, případně žáky ze základních škol. Aktuální nabídku přednášek naleznete na našem webu v sekci Přednášky pro střední školy.

Snažíme se reagovat na aktuální trendy i dění, i proto věříme, že naše přednášky mohou u vás ve škole zpestřit výuku a žáci se dozví řadu nového. Navíc se snažíme přizpůsobit přednášku potřebám školy, resp. výuky. Do realizace se zapojili odborníci prakticky ze všech odborných kateder Přírodovědecké fakulty.

Z matematiky je stále oblíbená přednáška o nekonečnu, geografové nabízejí kromě tajného života banánů i témata z GIS, 3D modelování (propojení geografie a informatiky) a nově reagují na dění na Ukrajině přednáškou dr. Jiřího Martínka, kterého znáte z TV jako Doktora Vševěda, s tématem Ukrajina – kdy, kde, co a jak. Biologové kromě stávajících témat (mj. genetika, želvušky, nanotechnologie) nově nabízejí přednášky o užovkách a kompostování vedené doc. Kateřinou Jančaříkovou. Nanotechnologická témata jsou však samozřejmě přítomna i v přednáškách nového Centra nanomateriálů a biotechnologií.

Nejen chemici ctí zásadu, že pravda je ve víně a že voda též nemůže zůstat pozadu, neboť je životodárnou kapalinou. Katedra informatiky tradičně přináší do škol témata robotiky, sítí a serverů. Zajímavé je i téma Alana Turinga, který se svým týmem položil základy počítačů. Fyzikové svou pozornost zaměřují na nové materiály a mrazivý dusík, který zdánlivě pokořuje známé zákony fyziky. Do tajů molekul vás zavedou odborníci z oddělení počítačového modelování.

V neposlední řadě nelze opomenout přednášky z ranku kritického myšlení, neboť dnes už nemá výhodu ten, který má k dispozici informace, ale ten, kdo dokáže správně vyhodnotit jejich relevanci. Studijní proděkan dr. Martin Švec vás seznámí s možnostmi studia na Přírodovědecké fakultě.

Tak neváhejte a přijeďte buď přímo k nám, do Ústí nad Labem, nebo si nás pozvěte na Vaši školu.

Bližší informace naleznete na výše uvedené stránce.