Středoškolská odborná činnost – krajské kolo

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem pořádal ve spolupráci s Fakultou životního prostředí 44. ročník krajského kola Středoškolské odborné činnosti. Ve středu 4. května dorazili do budovy CPTO žáci středních škol z Ústeckého kraje. V prostorách FŽP a PřF se prezentovalo 40 soutěžních prací od 42 autorů před odbornými porotami složených z pedagogů středních škol, gymnázií a akademických pracovníků UJEP. V komisích tak zasedli zástupci FŽP, PřF, FSE, FSI, FZS a PF. Vítězné práce postupují do celorepublikového kola.

Vítězné práce krajského kola:

1. matematika a statistika – Příspěvek k popisu všech tříprvkových relačních struktur až na pp-konstruovatelnost
2. fyzika – 1. místo neuděleno
3. chemie – 1. místo neuděleno
4. biologie – Canicross a jeho vliv na psího běžce
5. geologie, geografie – Dopady klimatických změn na Žatecko
6. zdravotnictví – Alergie na prachové roztoče a její vliv při výkonu zaměstnání
7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství – neobsazeno
8. ochrana a tvorba životního prostředí – Mapování vhodného území pro revitalizaci mokřadního biotopu v katastrálním území Dětřichov u Frýdlantu
9. strojírenství, hutnictví a doprava – 1. místo neuděleno
11. stavebnictví, architektura a design interiérů – neobsazeno
12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie – Domácí absorpční spektrometrie
13. ekonomika a řízení – 1. místo neuděleno
14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – Metody Líného učitele v gymnaziálním prostředí
15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby – Jazyk v knihách aneb čtenářské preference
16. historie – Židé v protektorátu Čechy a Morava a emigrace rodiny Sternů
17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory – Obhajoba Filosofa s kladivem
18. informatika – neobsazeno

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti je realizováno v rámci projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech
reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208