Aktuality spolupráce

11.1.2022

Závěrečná konference projektu IKON

Dne 15. 12. 2021 se konala online konference projektu IKON. Projektové týmy, akademici a studenti Technické univerzity v Chemnitz a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se virtuálně setkali, aby představili výsledky projektu. Po úvodní části, k...

6.1.2022

Výstava Oživeno designem

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje nemusí být vnímáno jen negativně. Naopak, po našich předcích zde zůstala řada hodnot, na nichž lze rozvíjet perspektivní budoucnost. Inspirativní průmyslové dědictví tak může pomoci rozvoji regionu. Ukázat a zvidi...

21.12.2021

Kosterní preparát slonice Kaly přesídlil na CPTO

Impozantní kostra někdejšího symbolu ZOO Ústí nad Labem, slonice Kaly, byla převezena z Muzea města Ústí nad Labem do budovy CPTO. Zde najde dlouhodobé umístění, aby co nejlépe posloužila prezentačním i badatelským účelům. Za přesunem významného expon...

11.12.2021

Setkání ředitelek/ředitelů fakultních škol PřF

V pondělí 6. prosince 2021 se uskutečnilo setkání ředitelek/ředitelů fakultních škol (celkem z 10 středních a z 1 základní školy z ústeckého a karlovarského regionu) s vedením PřF UJEP a zástupci Centra podpory přírodovědného vzděláváni (CPPV). Zást...

10.12.2021

Závěrečná konference IKON – online

Projekt IKON - IT síť kompetencí k posílení přeshraničního regionu Sasko-Česko se chýlí ke konci. Projekt byl zaměřen na kvalifikaci IT studentů do praxe odborníků zaměřených na přeshraniční průmysl. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Chemnit...

4.10.2021

Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let

Naše univerzita bude ve dnech 14. až 16. října 2021 hostit celostátní konferenci učitelů matematiky, kterou pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Tématem tohoto ročníku bude Matematika jako prostředek porozumění světu. Učitelé a didaktici budou diskut...