Závěrečná konference projektu IKON

Dne 15. 12. 2021 se konala online konference projektu IKON. Projektové týmy, akademici a studenti Technické univerzity v Chemnitz a Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se virtuálně setkali, aby představili výsledky projektu.

Po úvodní části, kdy účastníky přivítal děkan Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Michal Varady Ph.D. a za lead partnera prof. Wolfram Hardt z TUC, představila dr. Adrianne Heller (TUC) podrobně projekt IKON. Připomněla jeho cíle a shrnula průběh projektu. Následně se představili výzkumní pracovníci a jejich studenti, aby nám předvedli výsledky své práce v rámci projektu. Spolupráci s firmami účastníkům představil dr. Jiří Škvor (UJEP) z katedry informatiky. Uvedl pozitiva spolupráce katedry a firem a inspiroval tak studenty i ostatní účastníky.
Na závěr proběhla diskuze, kterou většina využila jako čas ke shrnutí úspěchů dosažených v rámci projektu a jako poděkování ostatním účastníkům a především studentům za jejich skvěle odvedenou práci. Obě univerzity se shodly, že vzájemná spolupráce bude nadále pokračovat.

Jménem celého týmu IKON bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za odvedenou práci a popřáli jim mnoho úspěchů i v novém roce.