Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let

Naše univerzita bude ve dnech 14. až 16. října 2021 hostit celostátní konferenci učitelů matematiky, kterou pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Tématem tohoto ročníku bude Matematika jako prostředek porozumění světu. Učitelé a didaktici budou diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích ve výuce matematiky. Část konference bude věnována i specifikům distanční výuky, a to se zaměřením na příklady dobré praxe. Odborný program tvoří jednak zvané přednášky z oblasti didaktiky matematiky, matematiky a psychologie a pedagogiky, dále pak pracovní dílny a krátká vystoupení. Organizátoři tak srdečně zvou nejen všechny učitele matematiky především 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, ale i studenty učitelství. Podrobnější informace