K propojení vědců materiálového výzkumu přispěla letní doktorandská škola

V týdnu od 27.6. do 1.7. 2022 se poprvé uskutečnila (již dvakrát kvůli pandemii odložená) letní doktorandská škola v Drážďanech a Ústí nad Labem. Zvolené téma „Bio-Nanotechnologie a simulace“ oslovilo doktorandy obou univerzit a umožnilo přeshraniční výměnu znalostí a vědomostí mezi Saskem a Ústeckým krajem.

Doktorandi z oboru materiálového výzkumu z Technické univerzity Drážďany, Fraunhofera Institutu, Leibniz Institutu a z přírodovědecké fakulty a fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sešli na pětidenní akci, z toho polovinu týdne v Drážďanech a polovinu týdne v České republice, takže se mohli navzájem seznámit s prostředím a podmínkami na druhé straně.

Při zahájení akce se zúčastněné instituce navzájem představily a prezentovaly hlavní obory své činnosti. Podstatnou součástí celé konference (letní školy) byly prezentace zúčastněných doktorandů k jejich stávající práci a získaným výsledkům před odborným publikem. V návaznosti na velmi zajímavé prezentace proběhla odborná diskuse a
rozhovory k možné spolupráci do budoucna.

Vedle zajímavé výměny vědeckých poznatků měli účastníci možnost poznat v odpoledních hodinách výzkumné instituce a laboratoře v Drážďanech i Ústí nad Labem. Odborně zajištěné exkurze umožnily účastníkům poznat i některé vědecké metody a procesy.

Večerní program nabídl kulturní zarámování a především prostor pro neformální rozhovory a poznávání se navzájem. Zvolené prostředí v hotelu Ostrov u Tisé bylo ideálním místem i pro sportovní využití a relaxaci, při které byly navazovány cenné kontakty mezi účastníky.

Cíl letní školy doktorandů byl naplněn. Konference položila základ pro budoucí společné výzkumné projekty a aktivity a umožnila propojení odborníků z obou stran hranice. Čtyři česko-německé spolupráce již byly navázány a měly by být v budoucnu i i realizovány. Kromě toho byl vydán sborník všech prezentací, který umožňuje zájemcům, kteří se konference nezúčastnili poznat stávající výzkumné problematiky řešené jak v Drážďanech, tak v Ústí nad Labem.


Projekt byl podpořen Fondem malých projektů Euroregionu Elbe/Labe v ČR i Sasku.