Prof. Smith promluví o pokročilých metodách vyhodnocování experimentálních výsledků

Zajímavou zahraniční spoluprací se může pyšnit katedra chemie Přírodovědecké fakulty UJEP. Díky ní bude Univerzita Jana Evangelisty Purkyně hostit významného odborníka v oblasti termodynamiky a molekulárních teorií kapalin Williama R. Smitha z University of Guelph v Kanadě.

Je nám velkou ctí, že můžeme naše studenty, ale i studenty dalších fakult či zájemce z veřejnosti pozvat na přednášku tak významného vědce, kterým je právě William R. Smith. Profesor Smith se v posledních letech zajímá především metodologií molekulárních simulací, jejich aplikacemi a zpracováním experimentálních výsledků. Proto věřím, že jeho přednáška na téma „Uncertainty Analysis: Its Importance in Undergraduate Science Education and in Research with Some Examples“ bude velkým přínosem pro široký okruh posluchačů,“ uvedl prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. z katedry chemie Přírodovědecké fakulty UJEP.

Profesor William R. Smith je bývalý vedoucí katedry matematiky a statistiky na University of Guelph, Ontario, a 1. děkan Přírodovědecké fakulty nově založené University of Ontario Institute of Technology v Oshawe. Zabývá se především oblastí termodynamiky a molekulárních teorií kapalin. Profesor Smith zároveň již více než 40 let spolupracuje s akademiky katedry chemie a katedry fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP, se kterými společně publikoval přes 30 původních vědeckých prací.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 27. října od 9:30 v posluchárně katedry chemie Přírodovědecké fakulty UJEP v budově CPTO, místnost CPTO 3.17. Všichni zájemci jsou tímto srdečně zváni.