Příkazy děkana – neaktuální

Aktuální | Neaktuální

2021–

č. 2/2022 — Provedení inventarizace 2022
č. 1/2022
– Pokyny k povinnému testování zaměstnanců fakulty na přítomnost viru SARS-COV-2
č. 4/2021 – Antigenní testování pracovníků PřF UJEP na Covid-19
č. 2/2021 – Provedení inventarizace 2021

2016–2020

č. 9/2020 – Provedení inventarizace 2020
č. 8/2020 – Oznamovací povinnost k onemocnění Covid-19
č. 7/2020 – K odevzdávání bakalářských a diplomových prací (2)
č. 6/2020 – Ukončení platnosti části m. opatření přijatých příkazem děkana č. 2/2020 (3) (znění 1 / 2)
č. 5/2020 – Ukončení platnosti části mimořádných opatření přijatých příkazem děkana č. 2/2020 (2)
č. 4/2020 – Ukončení platnosti části mimořádných opatření přijatých příkazem děkana č. 2/2020 (1)
č. 3/2020 – K odevzdávání bakalářských a diplomových prací (1)
č. 2/2020 – Preventivní opatření děkana PřF UJEP k onemocnění Covid-19 (znění 1 / 2)
č. 5/2019 – Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem na PřF UJEP
č. 4/2019 – Volební okrsky do studentské komory AS PřF
č. 3/2019 – Provedení inventarizace 2019
č. 2/2019 – Přerušení provozu PřF UJEP
č. 3/2018 – Organizační řád
č. 2/2018
– Provedení inventarizace 2018
č. 1/2018 – Přerušení provozu PřF UJEP
č. 2/2017 – Provedení inventarizace 2017
č. 1/2017 – Přerušení provozu PřF UJEP
č. 2/2016 – Provedení inventarizace 2016
č. 1/2016 – Přerušení provozu PřF UJEP

2011–2015

č. 3/2015 – Provedení inventarizace 2015
č. 2/2015 – Evidence docházky zaměstnanců
č. 1/2015 – Přerušení provozu PřF UJEP
č. 2/2014 – Provedení inventarizace 2014
č. 1/2014 – Poplatky za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2014/2015
č. 4/2013 – Provedení inventarizace 2013
č. 3/2013 – Poplatky za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
č. 2/2013 – Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem (dodatek 2017)
č. 2/2013 – Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
č. 1/2013 – Poplatky za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014
č. 4/2012 – Provedení inventarizace 2012
č. 3/2012 – Čerpání dovolené
č. 2/2012 – Režim úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony spojené se studiem
č. 1/2012 – Poplatky za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2012/2013
č. 1/2011 – Provedení inventarizace 2011

2005–2010

č. 2/2010 – Provedení inventarizace 2010
č. 1/2010 – Poplatky za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2010/2011
č. 1/2009 – Provedení inventarizace 2009
č. 0/2009 – Organizační řád
č. 1/2008 – Provedení inventarizace 2008
č. 2/2006 – Poplatky za studium ve studijním programu v cizím jazyce pro akademický rok 2007/2008