Průmyslová minulost, kreativní budoucnost?

HRUŠKA, Vladan a kol.
Průmyslová minulost, kreativní budoucnost?

prosinec 2022, 94 s.
ISBN 978-80-7561-379-0

Kniha Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří se snaží poukázat na bohatou průmyslovou minulost Ústeckého kraje, popř. silně urbanizované oblasti Podkrušnohoří městy Klášterec nad Ohří a Děčín. Autorský tým vedl Vladan Hruška z katedry geografie Přírodovědecké fakulty, který koordinoval tým dalších spoluautorů z Fakulty sociálně ekonomické, Fakulty umění a designu, Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Grafickou úpravu knihy zajistil absolvent ústecké Fakulty umění a designu Jiří Toman a text knihy doprovází bohatý fotografický materiál jiného zástupce této fakulty – Jiřího Dvořáka. Předkládaná se snaží popularizovat průmyslovou minulost kraje a zabývá se její rolí v budoucím rozvoji regionu.

Kniha ke stažení ve formátu pdf.

Další informace týkající se projektu Smart a průmyslového dědictví: (1), (2), (3), (4)