Průmyslové dědictví Ústeckého kraje očima institucí

Je sousloví „průmyslové dědictví“ absurdní a máme vůbec představu, co to znamená? V Ústeckém kraji hraje průmysl více než století důležitou roli. Jak jeho odkaz vnímají instituce, které zde sídlí? Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem představuje další díl skládačky výzkumu o průmyslovém dědictví na Ústecku, kterému se věnuje výzkumný tým ujep v rámci projektu „Smart City – Smart Region – Smart Community“.

Zdroj: www.usteckenovinky.cz
Odkaz na celý článek