Jak se píše o průmyslovém kraji aneb Ústecko v médiích

Pohled na Ústecký kraj a jeho celkovou image lidé napříč Českem hodnotí různě.
Svůj názor často staví na dojmech vycházejících z mediálních zpráv informujících o stavu životního prostředí, strukturálních problémech, korupčních kauzách či vedlejších vlivech průmyslu, které na kraj nevrhají příliš dobré světlo. Je to ale s regionem Ústecka opravdu tak zlé?
Na otázku, o čem se ve skutečnosti píše a zda se média věnují i pozitivům v Ústeckém kraji, se snažila najít odpověď skupina výzkumníků Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v rámci projektu „Smart City – Smart Region – Smart Community“.

Zdroj: www.prvnizpravy.cz
Odkaz na celý článek