Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny

BURSA, Milan
Geografie průmyslu Česka — 3. část. Odvětví výrobní základny

2009, 34 s.., cena 60,- Kč
ISBN 978–80-7414–175-1

Studijní text řeší umístění a nové majetkové vztahy ve výrobní základně českého průmyslu. Zkoumá význam a umístění těžkého, hutnického a chemického průmyslu a průmyslu stavebních materiálů.