Kapitoly z lineární algebry

KOPKA,  Jan
Kapitoly z lineární algebry

2011,  162 s., cena : 250,- Kč
ISBN  978–80-7414–436-3

Text je zamýšlen pro studenty prvního ročníku studia matematiky. Názvy kapitol jsou následující: Soustavy lineárních rovnic, matice, determinanty, Vektorové prostory, Lineární zobrazení a Lineární programování. Text obsahuje teorii a také řešené příklady, které motivují a také demonstrují teorii. Většina dalších uváděných problémů potřebuje k řešení prezentovanou teorii. Některé složitější důkazy jsou vynechány, ale jejich ideje jsou ukázány pomocí vhodných příkladů.
Začíná se řešením soustav rovnic. Toto téma umožňuje studentům snadný přechod od středoškolské matematiky na matematiku vysokoškolskou. Jsou zde také ukázky aplikace lineární algebry do jiných oblastí matematiky a také mimo matematiku. Po každé kapitole jsou zařazena cvičení s uvedenými výsledky.