Publikace vydané fakultou

1.1.2007

Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka

BURSA, Milan Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka 2007, 78 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–972-1 Studijní opora řeší ekonomicko — geografickou problematiku krajů Česka v období transformace ekonomiky. Zabývá se otázkami prům...

1.1.2007

Bézierovy křivky

GAJDOŠ, Petr Bézierovy křivky 2007, 106 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–965-3 V této práci je popsána pouze velmi malá část zajímavého odvětví matematiky, počítačové geometrie. Bézierovy křivky a racionální Bézierovy křivky jsou vedle da...

1.1.2007

Statistická fyzika

Varady, Michal Statistická fyzika 2007, 160 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–945-5 Text se zabývá výkladem statistické fyziky neinteragujících systémů v termodynamické rovnováze a je určen pro magisterské studenty fyziky. Text zahrnuje vý...

1.1.2007

Laboratorní cvičení z fyziky

HELLER, Václav a kolektiv Laboratorní cvičení z fyziky 2007, 100 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–848-9 Studijní materiál je určen jako opora a praktická příručka k předmětu Laboratorní cvičení z fyziky. Záměrem je podat posluchačům zákla...

1.1.2007

English for Geographical Studies

Raška, Pavel; Oršulák, Tomáš; Balej, Martin English for Geographical Studies 2007, 74 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–929-5 Učebnice poskytuje studentům, pedagogům a dalším zájemcům prostředek rozvoje jazykových dovedností týkajících se ...

1.1.2007

Přehled z fyzické geografie

Farský, Ivan, Matějček, Tomáš Přehled z fyzické geografie 2007, 217 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–938-7 Skriptum přináší základní kapitoly z fyzické geografie (geomorfologie, hydrogeografie, klimatologie, pedogeografie a biogeografie)....

1.1.2007

Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

Bursa, Milan Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl  2007, 56 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–937-0 Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také popisuje změny, kt...

1.1.2007

Vícevrstvé dopředné neuronové sítě. Úvod do teorie a aplikací

Malý, Marek Vícevrstvé dopředné neuronové sítě. Úvod do teorie a aplikací 2007, 70 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–915-8 Text je věnován seznámení se základními pojmy z teorie neuronových sítí, vybranými typy neuronových sítí a adaptační...