Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

1.1.2008

Hybridní atomové orbitaly I.

Černý Ilja,  Muck Alexander Hybridní atomové orbitaly I. 2008, 154 s., cena: 171,- Kč ISBN 978–80-7414–061-7 Práce podává výpočty hybridních atomových orbitalů speciálních (digonální, trigonální, tetragonální a tetraedrické) i obecnějších hybri...

1.1.2008

Elektromagnetické pole

NOVOTNÝ, Dušan Elektromagnetické pole 2008, 170 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–988-2 Text poskytuje studentům možnost pochopit základní principy a metody klasické teorie elektromagnetického pole: Elektrostatiky (Coulombův zákon, Gaussov...

1.1.2008

Waveletové transformace

ŠVEC, Martin Waveletové transformace 2008, 70 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–987-5 Text se zabývá základními vlastnostmi a aplikacemi waveletových  transformací. V úvodní části jsou popsány Fourierova a okénková Fourierova transformace,...

1.1.2007

Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka

BURSA, Milan Stručný ekonomickogeografický přehled krajů Česka 2007, 78 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–972-1 Studijní opora řeší ekonomicko — geografickou problematiku krajů Česka v období transformace ekonomiky. Zabývá se otázkami prům...

1.1.2007

Bézierovy křivky

GAJDOŠ, Petr Bézierovy křivky 2007, 106 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–965-3 V této práci je popsána pouze velmi malá část zajímavého odvětví matematiky, počítačové geometrie. Bézierovy křivky a racionální Bézierovy křivky jsou vedle da...

1.1.2007

Statistická fyzika

Varady, Michal Statistická fyzika 2007, 160 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–945-5 Text se zabývá výkladem statistické fyziky neinteragujících systémů v termodynamické rovnováze a je určen pro magisterské studenty fyziky. Text zahrnuje vý...

1.1.2007

Laboratorní cvičení z fyziky

HELLER, Václav a kolektiv Laboratorní cvičení z fyziky 2007, 100 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–848-9 Studijní materiál je určen jako opora a praktická příručka k předmětu Laboratorní cvičení z fyziky. Záměrem je podat posluchačům zákla...

1.1.2007

English for Geographical Studies

Raška, Pavel; Oršulák, Tomáš; Balej, Martin English for Geographical Studies 2007, 74 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–929-5 Učebnice poskytuje studentům, pedagogům a dalším zájemcům prostředek rozvoje jazykových dovedností týkajících se ...