Laboratorní cvičení z fyziky

HELLER, Václav a kolektiv
Laboratorní cvičení z fyziky

2007, 100 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–848-9

Studijní materiál je určen jako opora a praktická příručka k předmětu Laboratorní cvičení z fyziky. Záměrem je podat posluchačům základní informace k laboratorním měřením ze stěžejních oborů fyziky: mechaniky, termiky a molekulové fyziky, elektřiny a magnetismu, optiky, atomové a jaderné fyziky. Z uvedených oborů se laboratorní cvičení zaměřuje na úlohy, které by alespoň částečně pokryly širokou problematiku každého z nich a posluchači tak získali základní teoretické a praktické znalosti nutné pro kvalitní přípravu, zpracování a vyhodnocení měření.