Publikace vydané fakultou

1.1.2008

Vybrané kapitoly z fyzické geografie

Farský, Ivan; Matějček, Tomáš Vybrané kapitoly z fyzické geografie 2008, 120 s., cena: 135,- Kč ISBN  978–80-7044–996-7 Učební text uvádí čtenáře do problematiky přírodních složek na Zemi. Vychází z klasické literatury, jsou uvedeny inovace a a...

1.1.2008

Matematika pro fyziky II.

Moravec, Zdeněk; Novotný, Dušan Matematika pro fyziky II. 2008,  60 s., neprodejné (ESF) ISBN 978–80-7414–104-1 Učebnice „Matematika pro fyziky II” představuje druhou část studijní opory pro studenty vysokoškolského studia fyziky. Pojednává o f...

1.1.2008

Matematika pro fyziky I.

Fišer, Kurt; Moravec, Zdeněk; Novotný, Dušan Matematika pro fyziky I. 2008, 198 s., cena: 180,- Kč ISBN   978–80-7414–017-4, 2. vyd. Učebnice představuje úvodní kurz matematiky, jehož zvládnutí je nezbytné pro univerzitní studenty fyziky. Text ...

1.1.2008

Typické příklady středoškolské matematiky

Kopková, Truda; Kopka Jan Typické příklady středoškolské matematiky 2008, 76 s., cena: 100,- Kč ISBN  978–80-7414–023-5 Nejlepší způsob, jak ukázat naším studentům co je matematika, je řešit s nimi problémy. Problémy vždy byly součástí školské ...

1.1.2008

Letní škola matematiky a fyziky 2007

Katedra matematiky a fyziky Letní škola matematiky a fyziky 2007: Sborník příspěvků 2008 , 126 s., neprodejné ISBN 978–80-7414–029-7 Publikace je sborníkem vybraných příspěvků, které byly předneseny v rámci IX. Letní školy matematiky a fyziky v...

1.1.2008

Hybridní atomové orbitaly I.

Černý Ilja,  Muck Alexander Hybridní atomové orbitaly I. 2008, 154 s., cena: 171,- Kč ISBN 978–80-7414–061-7 Práce podává výpočty hybridních atomových orbitalů speciálních (digonální, trigonální, tetragonální a tetraedrické) i obecnějších hybri...

1.1.2008

Elektromagnetické pole

NOVOTNÝ, Dušan Elektromagnetické pole 2008, 170 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–988-2 Text poskytuje studentům možnost pochopit základní principy a metody klasické teorie elektromagnetického pole: Elektrostatiky (Coulombův zákon, Gaussov...

1.1.2008

Waveletové transformace

ŠVEC, Martin Waveletové transformace 2008, 70 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–987-5 Text se zabývá základními vlastnostmi a aplikacemi waveletových  transformací. V úvodní části jsou popsány Fourierova a okénková Fourierova transformace,...