Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

1.1.2008

Evoluční modelování

Sedlák, Dalibor Evoluční modelování 2008, 80 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–986-8 Obsahem opor je krátký, ale komplexní přehled vývoje evolučního modelování, počínaje základní stochastickou metodou prohledávání — slepým algoritmem, post...

1.1.2008

Globální problémy. Fyzickogeografické aspekty

Matějček Tomáš Globální problémy.  Fyzickogeografické aspekty 2008, 54 s., cena: 71,- Kč ISBN  978–80-7044–983-7 Ohrožení biosféry jako globální problém. Znečišťující látky v prostředí. Globální klimatická změna. Ohrožení ozonové vrstvy. Problé...

1.1.2008

Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

Bursa Milan Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl 2008, 56 s., neprodejné (ESF) ISBN  978–80-7044–984-4, 2. doplněné vyd., . Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také...

1.1.2008

Vybrané kapitoly z fyzické geografie

Farský, Ivan; Matějček, Tomáš Vybrané kapitoly z fyzické geografie 2008, 120 s., cena: 135,- Kč ISBN  978–80-7044–996-7 Učební text uvádí čtenáře do problematiky přírodních složek na Zemi. Vychází z klasické literatury, jsou uvedeny inovace a a...

1.1.2008

Matematika pro fyziky II.

Moravec, Zdeněk; Novotný, Dušan Matematika pro fyziky II. 2008,  60 s., neprodejné (ESF) ISBN 978–80-7414–104-1 Učebnice „Matematika pro fyziky II” představuje druhou část studijní opory pro studenty vysokoškolského studia fyziky. Pojednává o f...

1.1.2008

Matematika pro fyziky I.

Fišer, Kurt; Moravec, Zdeněk; Novotný, Dušan Matematika pro fyziky I. 2008, 198 s., cena: 180,- Kč ISBN   978–80-7414–017-4, 2. vyd. Učebnice představuje úvodní kurz matematiky, jehož zvládnutí je nezbytné pro univerzitní studenty fyziky. Text ...

1.1.2008

Typické příklady středoškolské matematiky

Kopková, Truda; Kopka Jan Typické příklady středoškolské matematiky 2008, 76 s., cena: 100,- Kč ISBN  978–80-7414–023-5 Nejlepší způsob, jak ukázat naším studentům co je matematika, je řešit s nimi problémy. Problémy vždy byly součástí školské ...

1.1.2008

Letní škola matematiky a fyziky 2007

Katedra matematiky a fyziky Letní škola matematiky a fyziky 2007: Sborník příspěvků 2008 , 126 s., neprodejné ISBN 978–80-7414–029-7 Publikace je sborníkem vybraných příspěvků, které byly předneseny v rámci IX. Letní školy matematiky a fyziky v...