Letní škola matematiky a fyziky 2007

Katedra matematiky a fyziky
Letní škola matematiky a fyziky 2007: Sborník příspěvků

2008 , 126 s., neprodejné
ISBN 978–80-7414–029-7

Publikace je sborníkem vybraných příspěvků, které byly předneseny v rámci IX. Letní školy matematiky a fyziky v roce 2007 ve Varnsdorfu. Přednášky probíhaly ve dvou sekcích — matematika a fyzika a ve dvou úrovních — žákovská a učitelská. Všechny příspěvky byly recenzovány.