Typické příklady středoškolské matematiky

Kopková, Truda; Kopka Jan
Typické příklady středoškolské matematiky

2008, 76 s., cena: 100,- Kč
ISBN  978–80-7414–023-5

Nejlepší způsob, jak ukázat naším studentům co je matematika, je řešit s nimi problémy. Problémy vždy byly součástí školské matematiky, jsou v ní i dnes a budou její součástí určitě i v budoucnu. I když se školská matematika změní, problémy budou hrát důležitou roli ve vzdělání studentů. Tento text poskytuje soubor příkladů vhodných pro střední školu. Byly shromážděny hlavní autorkou za mnoho let její učitelské praxe na gymnáziu. U každého příkladu je uveden výsledek. Potřebnou teorii čtenář nalezne v jakékoliv učebnici matematiky pro školy třetího stupně.