Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

Bursa Milan
Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

2008, 56 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–984-4, 2. doplněné vyd., .

Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také popisuje změny, které nastaly v procesu ekonomické transformace.