Publikace vydané fakultou

1.1.2006

Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole

Eisenmann, Petr; Kopáčková, Alena Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole 2006, 52 s., neprodejné (ESF) ISBN  80–7044-817–2 Text obsahuje soubory úloh a problémů vhodných k rozvoji funkčního myšlení žáků. Jejich cílem je...

1.1.2006

Geografie průmyslu Česka. Potravinářský průmysl

Bursa, Milan Geografie průmyslu Česka. Potravinářský průmysl 2006, 52 s., cena: 54,- Kč ISBN   80–7044-807–5 Skripta rozebírají rozmístění, vlastnické a mezioborové vztahy potravinářského průmyslu Česka v současnosti. Upozorňují na změny, které...

1.1.2006

Obecná parazitologie

Kořínková, Karin Obecná parazitologie 2006, 92 s., cena: 82,- Kč ISBN  80–7044-798–2 Parazitologie patří mezi významné biologické obory. Předkládaná skripta budou zaměřena na obecnou charakteristiku parazitů a vědní disciplíny, vzájemné interak...

1.1.2006

Přirozená čísla

Kopka, Jan Přirozená čísla 2006, 98 s., cena: 95,- Kč ISBN  80–7044-815–6 V prvních dvou kapitolách je ukázáno, jak lze k přirozeným číslům dospět pomocí kardinálních a ordinálních čísel, tzn. V rámci teorie množin. Dále je axiomaticky vybudová...

1.1.2006

Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2005

Krátká, Magdalena; Seifert, Robert  ed. Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2005 2006, 82 s., neprodejné ISBN  80–7044-780-X Sborník příspěvků přednášek a pracovních dílen Letní školy určené pro učitele matematiky a fyziky škol všech stupňů...

1.1.2006

Úvod do algebry a aritmetiky

Němec, Petr Úvod do algebry a aritmetiky 2006, 88 s., cena: 107,- Kč ISBN  80–7044-764–8 Skripta pokrývají základy obecné algebry a aritmetiky. Mohou sloužit jako užitečný zdroj informací pro všechny algebraické a aritmetické předměty vyučované...

1.1.2006

Asie. Sociogeografický přehled

Skokan, Ladislav Asie. Sociogeografický přehled 2006, 152 s., cena: 116,- Kč ISBN 80–7044-739–7 Aktuální sociogeografická a geopolitická charakteristika velkých regionů a nejvýznamnějších zemí kontinentu. Hlavní kapitoly: Regionální geografie, ...

1.1.2005

Ekonomika podniku

Mlčoch, Jan Ekonomika podniku 2005, 96 s., cena: 77,- Kč ISBN 80–7044-735–4 Učební text se zaměřuje na přiblížení významu frekventovaných pojmů z ekonomiky podniku. Jsou charakterizovány základní problémy, spojené se zabezpečením jeho provozně ...