Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

1.1.2007

Laboratorní cvičení z anorganické chemie

Muck, Alexander;  Nguyen, T.T.Huong;  Kolská, Zdeňka Laboratorní cvičení z anorganické chemie 2007, 60 s., cena: 85,- Kč ISBN   978–80-7044–900-4 Předkládaná skripta jsou souhrnem laboratorních úloh prováděných student v kurzu Preparativní anor...

1.1.2007

Afrika — sociogeografický přehled

SKOKAN,  Ladislav Afrika — sociogeografický přehled 2007, 124 s., cena: 96,- Kč ISBN  978–80-7044–838-0 Úvod. Problémový kontinent. Afrika — celková geografická charakteristika. Historickogeografický přehled zemí. Severní — arabská — Afrika. Su...

1.12.2006

Letní škola matematiky a fyziky 2006. Sborník příspěvků

Krátká, Magdalena; Seifert, Robert,  Editoři Letní škola matematiky a fyziky 2006. Sborník příspěvků 2006, 110 s., neprodejné ISBN  80–7044-837–7 Sborník příspěvků přednášek a pracovních dílen Letní školy určené pro učitele matematiky a fyziky ...

1.1.2006

Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole

Eisenmann, Petr; Kopáčková, Alena Rozvoj funkčního myšlení ve výuce matematiky na základní škole 2006, 52 s., neprodejné (ESF) ISBN  80–7044-817–2 Text obsahuje soubory úloh a problémů vhodných k rozvoji funkčního myšlení žáků. Jejich cílem je...

1.1.2006

Geografie průmyslu Česka. Potravinářský průmysl

Bursa, Milan Geografie průmyslu Česka. Potravinářský průmysl 2006, 52 s., cena: 54,- Kč ISBN   80–7044-807–5 Skripta rozebírají rozmístění, vlastnické a mezioborové vztahy potravinářského průmyslu Česka v současnosti. Upozorňují na změny, které...

1.1.2006

Obecná parazitologie

Kořínková, Karin Obecná parazitologie 2006, 92 s., cena: 82,- Kč ISBN  80–7044-798–2 Parazitologie patří mezi významné biologické obory. Předkládaná skripta budou zaměřena na obecnou charakteristiku parazitů a vědní disciplíny, vzájemné interak...

1.1.2006

Přirozená čísla

Kopka, Jan Přirozená čísla 2006, 98 s., cena: 95,- Kč ISBN  80–7044-815–6 V prvních dvou kapitolách je ukázáno, jak lze k přirozeným číslům dospět pomocí kardinálních a ordinálních čísel, tzn. V rámci teorie množin. Dále je axiomaticky vybudová...

1.1.2006

Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2005

Krátká, Magdalena; Seifert, Robert  ed. Letní škola učitelů matematiky a fyziky 2005 2006, 82 s., neprodejné ISBN  80–7044-780-X Sborník příspěvků přednášek a pracovních dílen Letní školy určené pro učitele matematiky a fyziky škol všech stupňů...