Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

1.1.2005

Historickogeografický úvod do regionální geografie

Skokan, Ladislav Historickogeografický úvod do regionální geografie 2005, 142 s., cena: 139,- Kč ISBN 80–7044-274–3, 3. upravené vyd. Porozumění regionální geografii předpokládá poznání a pochopení mnoha důležitých souvislostí a vazeb geografic...

1.1.2005

Obecná fyzická geografie

Farský, Ivan Obecná fyzická geografie 2005, 98 s., cena:45,- Kč ISBN 80–7044-662–5 Publikace shrnuje obecné učivo hygrogeografie (hydrologie) a je doplněna o nové poznatky, dosud v učebnicích nepublikované. Je rozdělená klasicky do kapitol o ře...