Obecná fyzická geografie

Farský, Ivan
Obecná fyzická geografie

2005, 98 s., cena:45,- Kč
ISBN 80–7044-662–5

Publikace shrnuje obecné učivo hygrogeografie (hydrologie) a je doplněna o nové poznatky, dosud v učebnicích nepublikované. Je rozdělená klasicky do kapitol o řekách, jezerech, podzemních vodách, ledovcích a oceánech.