English for Geographical Studies

Raška, Pavel; Oršulák, Tomáš; Balej, Martin
English for Geographical Studies

2007, 74 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–929-5

Učebnice poskytuje studentům, pedagogům a dalším zájemcům prostředek rozvoje jazykových dovedností týkajících se geografických témat. Je především cílena studentům geografie, a příbuzných disciplín, např. environmentalistiky, krajinného plánování či krajinné ekologie na českých univerzitách. Autoři v textu nabízejí široké spektrum úloh zaměřených n a rozvoj slovní zásoby, logického myšlení, psaní, čtení a mluveného slova. Veškerá cvičení vyžadují alespoň základní znalosti geografické problematiky (kartografie, fyzické geografie, humánní geografie, politických a sociálních témat, a environmentálních problémů).