Letní škola matematiky a fyziky 2009

Seifert, Robert, editor
Letní škola matematiky a fyziky 2009 

2010, 42 s., neprodejné
ISBN  978–80-7414–224-6

Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a výuky matematiky (využití problémů ve výuce matematiky, CRC jako příklad aplikace matematiky), resp. výuky fyziky (interaktivní tabule ve výuce, stavba mostů z papíru). Příspěvky jsou svým rozsahem a obsahem určeny především pro učitele matematiky a fyziky.