Práce s počítačem

HELLER, Lukáš; JELÍNEK, Jindřich; SIMR, Pavel
Práce s počítačem

2011, 136 s.,  neprodejné — výstup projektu ESF
ISBN  978–80-7414–368-7

Skripta slouží jako studijní opora pro vyrovnávací kurzy IT kompetencí studentů v prvním ročníku studia na přírodovědecké fakultě UJEP. Složení kapitol je určeno sylabem předmětu. Text v úvodní kapitole seznamuje čtenáře se základními teoretickými znalostmi z oblasti informačních a komunikačních technologií. Následují kapitoly se věnující praktickým znalostem pro použití operačních systémů, základních kancelářských aplikací a využití počítačových sítí.