Letní škola matematiky a fyziky 2010

Letní škola matematiky a fyziky 2010

Editor: Robert  Seifert
Obálka, grafické zpracování: Lenka  Součková

2011, 146 s. ‚neprodejné
ISBN  978–80-7414–358-8

Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. Tematicky lze příspěvky zařadit do matematiky a výuky matematiky, resp. výuky fyziky. Příspěvky jsou svým rozsahem a obsahem určeny především pro učitele matematiky a fyziky.