Druhé kolo aktuální výzvy programu ERASMUS+ otevřeno

Pokud chcete v akademickém roce 2019/2020 studovat nebo pracovat v zahraničí s finanční podporou programu Erasmus+, ale nestihli jste si podat přihlášku, nevadí. Nyní máte druhou možnost!

Vystřelte do zahraničí již tento rok! 

Máte k tomu hned několik důvodů:

 • aktuální nabídka destinací jednotlivých kateder je bohatá
 • zkušenosti Vašich kolegů hovoří za vše, zeptejte se jich, jistě Vám rádi své zážitky sdělí
 • těžko Vám někdo nabídne při Vašem pobytu v zahraničí finanční podporu ve výši 330–510 EUR/měsíc
 • uznání všech podobných předmětů v rámci studia na UJEP
 • jedinečná šance poznat nové přátele v zahraničí a zlepšit nenásilně své jazykové kompetence
 • zvyšování obecných kompetencí a konkurenceschopnosti na pracovním trhu
 • administrativní pomoc v průběhu celého procesu
 • v akademickém roce 2019/2020 nově MOTIVAČNÍ STIPENDIUM!

Student může po ukončení výjezdu zažádat o vyplacení jednorázového motivačního stipendia ve výši 10.000,- Kč.

Podmínky

 • Získání min. 20 ECTS (studijní pobyt), resp. dle podmínek programu Erasmus+ na UJEP
 • Splnění délky pobytu uvedené v účastnické dohodě, případně vyrovnané finanční závazky vůči UJEP
 • Odevzdání veškerých dokumentů spojených s pobytem v zahraničí na OVV REK UJEP
 • Zapojení do propagace programu Erasmus+ na PřF UJEP

Finanční limity

 • Studijní pobyty – částka odpovídá výjezdu v délce jeden semestr
 • Praktické stáže – částka se vyplácí po absolvování první praktické stáže

Aktuální výzvy

Studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím on-line aplikace (přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS/STAG).

Uzávěrka přijímání přihlášek je 29. 3. 2019 v 12.00 hodin.

Kritéria výběru

 • Aktivní členství v Erasmus Student Network Ústí
 • Studijní výsledky
 • Znalost jazyka
 • Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců

Ia) STUDIJNÍ POBYTY – zimní semestr 2019/2020

Náležitosti přihlášky – studijní pobyty

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem (vygenerovaná ze systému)
 2. Podepsané Čestné prohlášení  (vygenerované ze systému)
 3. Motivační dopis v českém jazyce. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod, proč jste se rozhodl/a studovat v zahraničí a jaký studijní přínos od zahraničního pobytu očekáváte (vzor v aplikaci)
 4. Doklad o jazykových znalostech — např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty

Ib) PRAKTICKÉ STÁŽE – 2019/2020

Stáž v délce 2–12 měsíců v termínu od 1. 8. 2019 do 30. 9. 2020.

Náležitosti přihlášky – praktické stáže

 1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem (vygenerovaná ze systému)
 2. Podepsané Čestné prohlášení  (vygenerované ze systému)
 3. Doklad o jazykových znalostech — např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu, potvrzení Jazykového centra fakulty
Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.

Informace pro studenty UJEP ke studijním pobytům v programu ERASMUS

Erasmus+ na stránkách DZS


Pokud máte zájem vycestovat za studiem nebo za prací do zahraničí a nevíte si rady, bez obav kontaktujte fakultního koordinátora PřF UJEP: Ing. Michaela Bobková (kancelář č. 311) — děkanát PřF České mládeže 8; tel: 475 28 3154; email: michaela.bobkova@ujep.cz

Další rady Vám jistě rádi poskytnou jednotliví katederní koordinátoři.