Zápisy z jednání disciplinární komise

2020-10_Zapis_DK
2018-06_Zapis_DK

Ostatní zápisy, které podléhají GDPR, jsou k dispozici u předsedy disciplinární komise.