Podpora tvorby národní sítě kartografie — NeoCartoLink

Druh projektu/dotační titul: EU – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0010
Řešitel/é: hlavní řešitel RNDr. Jan Brus, Ph.D. (UP v Olomouci), za UJEP PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
Roky řešení: 2012–2014
Popis: Současné pojetí kartografie v rozvíjející se informační spol. prochází transformací z tradiční kartografie využívající konvenčních metod a materiálů k tzv. neokartografii, která reflektuje moderní trendy vývoje infor. technologií a komun. prostředků s důrazem na konečného uživatele. Na tuto skutečnost musí reagovat především akademická obec, která udává směr, tempo i hloubku rozvoje oboru. To se v současnosti zanedbává. Proto si projekt klade ambice intenzivnější propojit výzkumné, pedagogické a aplikační odborníky společně se studenty kartografie do znalostní platformy v oblasti tvorby, vizualizace, reprezentace a publikace geografických dat s cílem zvýšit odbornost především importem a sdílením zahraničních poznatků a zkušeností a jejich šířením mezi cílové skupiny pomocí seminářů a konzultací s aktuální účastí cílové skupiny, účastí na zahraničních stážích a konferencích. Efektivním dialogem mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou dojde ke sdílení odborných poznatků, stanovení nedostaků a cest k jejich odstranění.
Web projektu: http://www.neocartolink.cz/